Živočišné uhlí - Carbo medicinalis

Český botanický název: Živočišné uhlí
Běžný název: Uhlí, živočišné uhlí, aktivní uhlí, activated charcoal, animal charcoal, Carbon, Carbo Vegetabilis, Carbon Activado, Charbon Médicinal, Noir de Gaz, Noir de Lampe, Vegetable Charcoal
Latinský název: Carbo medicinalis
Rozšíření: Afrika, Asie, Austrálie, Evropa, Jižní Amerika, Severní Amerika

Živočišné uhlí - Carbo medicinalis

Živočišné uhlí známe všichni, ať už z dovolené nebo třeba z dětství.

Popis

Aktivní uhlí má vysoce pórovitou strukturu s významným vnitřním povrchem (400-1500 m2 na 1 gram) s adsorpční schopností, přičemž živočišné uhlí se vyrábí pyrolýzou zvířecích kostí za vysoké teploty a bez přítomnosti kyslíku, a vykazuje absorpční schopnosti.

Molekulární struktura živočišného uhlí je pod mikroskopem nebo jinou zobrazovací technikou snadno rozlišitelná podle původního materiálu, ze kterého se produkt vyrábí. Struktura odpovídá formě grafitových destiček tvořených z několika atomů. Póry materiálu se rozlišují na mikropóry (poloměr menší než 1 nm), mezopóry (poloměr v rozmezí 1-25 nm) a makropóry (poloměr větší než 25 nm).

Původ a rozšíření

Aktivní uhlí a živočišné uhlí se podávají ve stejné indikaci, vykazují podobné fyzikální vlastnosti, nicméně se liší původem vzniku a výroby. Aktivní uhlí se vyrábí z uhlí, dřeva anebo kokosových ořechů. Výroba je blíže popsána v sekci Popis.

Využití

V průmyslu se živočišné (a aktivní) uhlí používá při výrobě pitné vody, k záchytu těkavých látek v lakovnách a škodlivých plynů ve spalovnách, při odbarvování materiálu, rafinaci cukru, při výrobě nealkoholického piva, při výrobě bioplynu, ochranných přípravků anebo výrobě zemního plynu. Aktivní uhlí je součástí digestoří a v palivových nádržích aut.

Živočišné uhlí se také používá v umění jako černé barvivo u maleb, kreslení, kaligrafie anebo u dalších uměleckých aplikací nejen díky unikátní barvě, ale také k unikátnímu tónování. Uhel využívali starší malíři jako je Rembrandt, ale také modernější umělci jako je Manet nebo Picasso.

Lékařství

V lékařství se živočišné uhlí podává k terapii průjmových onemocnění převážně alimentárního původu (dietní původ) a u dráždivého tračníku. Pokud není bakteriální původ onemocnění, lze živočišné uhlí podat.

Živočišné uhlí lze použít v případě akutních intoxikací, kdy je potřeba "zachytit" cizorodou látku ještě v trávicím traktu a nejlépe úplně zabránit vstřebání jedu do organismu. V některých případech se může podat jiné chelatační činidlo nebo také projímadlo.

Omezení

Žádné významné nežádoucí účinky živočišného uhlí nebyly dosud zaznamenány a popsány, nicméně živočišné uhlí může významně ovlivnit vstřebávání velkého množství již užívaných léčiv, proto je potřeba brát na zřetel možné lékové interakce, které by měly být konzultovány s předepisujícím lékařem nebo lékárníkem (většinou by se měly léky užívat s 2hodinovým odstupem).

Živočišné uhlí se také používá v umění jako černé barvivo u maleb, kreslení, kaligrafie anebo u dalších uměleckých aplikací nejen díky unikátní barvě, ale také k unikátnímu tónování. Uhel využívali starší malíři jako je Rembrandt, ale také modernější umělci jako je Manet nebo Picasso.

Účinné látky

Živočišné uhlí je obsaženo (jak vypovídá název) z jedné látky, z uhlíku.

Tradiční dávkování

V závislosti na indikaci a množství se v případě průjmu u dětí podávají 1-2 tablety 1-3x denně, dospělí pak pak mohou užívat 1-2 tablety 3-4x denně, maximálně tedy 8 tablet denně. Vysoké dávkování je nezbytné k "pokrytí" celého obsahu střeva k zajištění dostatečného efektu.

Při podávání u domácích zvířat je možné podat množství jako u dětí (samozřejmě v závislosti na velikosti zvířete). Přípravek mohou používat těhotné a kojící. Uhlí lze užívat samostatné nebo smíchané s jakoukoliv tekutinou nebo rozdrtit podle potřeby.Copyright © 2008 - 2024 Obchod Salvia Paradise
?>