Ženšen pravý - Panax ginseng

Český botanický název: Ženšen pravý
Běžný název: všehoj ženšenový, šlechtic, život, člověčí kořen, asijský ženšen, čínský ženšen
Latinský název: Panax ginseng
Rozšíření: Asie

Ženšen pravý - Panax ginseng

Posilující a všehojivá bylina užívaná po staletí samotnými císaři.

Botanický popis rostliny

Vytrvalá bylina měřící až 60 cm, vzpřímená, jejíž podzemní část zahrnuje 1-2 celerovité kořeny, které se mohou větvit. Ty dosahují délky několika desítek centimetrů o průměru kolem 3 cm. Lodyha se dále nevětví, každý rok odumírá a nová vyrůstá z čepičky kořenu. Z lodyhy vyrůstá až 7 složených listů (dílčí je složen ze tří lístků).

Původ a rozšíření

Ženšen se původně nacházel v zalesněných oblastech severovýchodní Číny, východního Ruska v okolí řeky Ussuri a podél moře. Izolovaně od těchto území se také nachází v horách Severní Koreje v okolí města Kesong. V dalších provinciích Číny je ženšen uměle pěstován.

Využití

Ženšen pravý je jedna z nejznámějších exotických léčivých bylin. V tradiční lidové medicíně, Japonsku a Koreji má významný post. V knize bylin z 1. Století před naším letopočtem byl ženšen zmiňován jako bylina podporující 5 orgánů, dále zklidňující mysl, zlepšující duševní stav. Jeho dalekosáhlé využití překročilo do mytických sfér. Po staletí bylo užívání ženšenu pouze výsadou panovníka a jeho ministrů, po přivezení do Evropy Marcem Polem byl ženšen privilegiem aristokracie a zámožných pánů.

Nejvíce užívaná část ženšenu je kořen v sušeném stavu jako celek nebo krájený na části. Někdy jsou užívány jeho listy samostatné nebo v kombinaci s kořenem. Obsahové látky ženšenu v malém množství můžeme také najít v energy nápojích a ve speciálních druzích káv. Jeho posilující účinky se užívají v kosmetice a vlasových kondicionérech.

Z pohledu velkého množství studií, které se ženšenu věnovaly, vyšlo mnoho komplexních výsledků. Ženšen má prokazatelné účinky na kardiovaskulární (zpomalení srdeční frekvence, navýšení cévního objemu a zároveň zlepšení cévního průtoku snižujíce tím riziko infarktu či mrtvice bez negativního vlivu na arteriální tlak), nervový a imunitní systém s přídatným efektem na žlázy s vnitřní sekrecí.

Obsahové látky ženšenu vykazují podle některých autorů kardioprotektivní efekt. Byl pozorován v in-vitro a in-vivo metodách inhibice aktivity a sekrece srdečního troponinu a zvýšené koncentrace kyslíku v tkáni, což vedlo ke snížení hypertrofie srdečního svalu,snížení rizika ischemické choroby srdeční a zlepšení srdeční funkce.

Další klinické studie prokázaly zajímavý antihypertenzní efekt některých obsahových látek kořene ženšenu. Např. publikace korejských autorů zmiňuje ustálení hodnot krevního tlaku a zlepšení funkce endotelových buněk artérií u nemocných pacientů s diagnostikovanou hypertenzí.

Autoři cca 5 in-vivo studií pozorovali snížení tělesné hmotnosti po 8týdenním podávání extraktu kořene ženšenu. Ukázalo se, že adipogeneze (tvorba tuků) souvisí mimo jiné s tvorbou nových cév v tukové tkáni. Obsahové látky kořene ženšenu skrze inhibici faktorů VEGF-A, FGF-2 a MMP-2 byly schopné redukovat množství tukové tkáně a zabránit tak vzniku obezity. Ke stejnému výsledku dospěli autoři in-vitro studie, kteří popsali antiobezitický účinek obsahových látek ženšenu.

Adaptogenní vliv je popisován ovlivněním lepším zásobením kyslíku tkáněmi a metabolickém zpracování tuků a cukrů. Obsahové látky ženšenu snižují plasmatický cukr a příznivě ovlivňují hodnoty glykémie u pacientů s diabetem typu 2.

In-vivo model prokázal hypoglykemizující efekt obsahových látek kořene ženšenu u zvířat s vyvolaným diabetem 2. typu. V podobném modelu bylo naměřeno snížení plasmatických hladin glukózy,celkového cholesterolu a „zlého“ LDL cholesterolu. V myším modelu byl podáván extrakt ženšenu po dobu 2-4 měsíců, což ve výsledku významně snížilo oxidativní stres, zlepšilo kardiovaskulární funkce a glomerulární filtraci jako jeden parametr ledvinných funkcí. Zdá se tedy, že obsahové látky kořene ženšenu působí preventivně ve vzniku a rozvoji diabetické nefropatie.

Obecně se ženšen užívá jako činidlo pro navýšení duševních a fyzických schopností při slabosti, vyčerpání a únavy organismu. Obsahové látky ženšenu zvyšují bdělost a pozornost organismu a zahánějí únavu. V kombinaci s extraktem z ginkgo biloby dokáží stimulovat výdrž organismu při tělesném i psychickém vyčerpání nebo stresu, zvyšují odolnost, osvěžují tělo, přináší vitalitu do života a do všech aktivit, naplňují lidské tělo energií a podporují „zvládání“ stresových situací.

Konkrétně 4 obsahové gingenosidy a sloučenina K obsažené v kořeni ženšenu vykazují in-vitro a in-vivo neuprotektivní efekt v centrální nervové soustavě zřejmě skrze potlačení syntézy ROS, produkce TNF-α, NF via NF-κB a redukci aktivity COX-2 a IL-1β a dalších prozánětlivých faktorů. V důsledku jsou tyto látky schopné zvyšovat kognitivní funkce jedince,zlepšují paměť, chrání nervové buňky před slabostí a vyčerpáním a v kombinaci s obsahovými látkami ginkga zlepšují krevní oběh v mozku.

Ginsenosidy jako unikátní složky ženšenu byly podstoupeny mnoha studiemi s rozličnými výsledky. Ty se však shodovaly na pozitivním přínosu ženšenu podporovat přirozenou obranyschopnost organismu a stimulovat složky imunitního systému (T buňky, přirození zabijáci,…) v průběhu virových onemocnění. U 50% pacientů došlo k odeznění infekce, u ostatních došlo k rychlejšímu hojení a menším komplikacím.

Ženšen obecně stimuluje aktivitu a funkce imunitního systému. Kořen ženšenu byl in-vivo testován v možném ovlivnění jaderné exprese specifických cytokinů u zdravých zvířat. Již po 20 minutách bylo pozorováno významné zvýšení množství interleukinů a zvýšení stimulace B a T lymfocytů v jiném experimentu. In- vitro model prokázal zvýšenou proliferaci lymfocytů a zvýšené zrání dendritických buněk. Jiná studie popsala zvýšenou expresi MHCII a dalších parametrů podporujících funkce imunitního systému.

V regionech, kde se tradičně ženšen popíjí, je běžný výskyt vitálních obyvatel seniorského věku s nejnižším počtem rakovinných onemocnění v populaci. Výsledný efekt se vysvětluje mnoha mechanismy, z nichž nejvýznamnější je skrze antioxidační účinek a zřejmě také pomocí stimulace imunitního systému. Antioxidačním efektem se vysvětluje prodloužení věku,zlepšení fyziologických funkcí v pokročilém věku a snížení stresu nejspíše procesem zhášení oxidantů a snížením vaskulárního endoteliálního růstového faktoru.

Analýzy výsledků ze zhruba 30 randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studií ukázaly, že by obsahové látky kořene ženšenu nebo jeho extraktu mohly mít pozitivní dopad na sexuální zdraví převážně u mužů, jelikož přispívají ke zlepšení erekce. Několik klinických studií potvrdilo příznivý účinek ženšenu v léčbě erektilní dysfunkce.

Lidová medicína

V tradičním lidovém léčitelství je hojně používán jako výborný doplněk léčby cukrovky, stresu a jako afrodiziakum. Lidová medicína jihovýchodní Asie doporučuje ženšen proti únavě, ke zvýšení duševní a fyzické kondice. Léčitelé doporučují kořen ženšenu v některých stavech slabosti srdce a centrální nervové soustavy. V tradiční čínské medicíně se podává ženšen jako ohřevné médium v prevenci a léčbě mnoha chorob.

Omezení

Nežádoucí nebo vedlejší účinky ženšenu nebyly pozorovány, pokud nebylo dosaženo překročení doporučené denní dávky. Jsou-li tyto dávky překročeny, i poté jsou toxické účinky velmi vzácné. Studie, která se tímto jevem zabývala, pozorovala nežádoucí účinky při dlouhodobém vystavení organismu 15 gramy na kg hmotnosti a sledovala zvýšení tlaku, nespavost, trávicí potíže, depresi a zmatenost.

Upozornění: Je kontraindikován při přecitlivosti na jakoukoliv složku v přípravku.

Účinné látky

Ženšen pravý obsahuje řadu účinných látek. Nejpodstatnější složky jsou saponiny, antioxidanty, polysacharidy a peptidy. První izolovaná látka z ženšenu byl glykosid pojmenovaný panaquilon, další následoval saponin panaxin. Dosud bylo nalezeno zhruba 70 saponinů. Ty jsou obecně pojmenovány ginsenosidy. Zástupci antioxidantů jsou maltol a kyselina salicylová. Další významný produkt byl gitan, u kterého byly pozorovány významné stimuly imunitního systému. Ve velkém množství a neméně významné jsou triterpenoidní saponiny.

Tradiční dávkování

Nejvíce léčebně užívanou částí ženšenu je jeho sušený kořen. Ten se suší přímo na slunci nebo v cukerném nálevu na umělém světle. Před užitím může být nadrcen na prášek nebo nakrájen. K dostání může být jednotlivý kořen, extrakt, sirup nebo tobolky, ve kterých je ženšen obsažen samostatně nebo v kombinaci s jinými látkami, většinou s vitaminy.

Tradičně se bylina popíjí jako čaj, nachází se také v alkoholovém roztoku jako tinktura či slisované v tabletové formě.

Užívání čerstvých listů lze formou čaje či přidáním několika listů do salátu. Používají se i sušené listy, které se louhují v množství cca 1 gram v konvičce zalité vodou ohřátou pod 100°C.Pěstování

Semena kvalitního ženšenu jsou stará minimálně 4 roky, ty jsou dále vysévány do speciálních školek, kde se po zhruba 2 letech vybírají ty nejhezčí rostlinky. Rostlinky ženšenu se přenášejí do umělých podmínek, kde jim je dána vhodnější péče, jako je vzdušnění rostlinek, zařezávání, dodávání živin.

Pro správný růst rostliny jsou třeba teplé a vlhké letní měsíce, zatímco zimní období může být studené. Nejlépe volně roste na svažujících terénech v nadmořské výšce přesahující 800 m.n.m. Sklizeň se provádí po minimálně 6 letech. Po sklizni je půda absolutně vyčerpána, to je důvodem kontinuálního omezování pěstování ženšenu. Podle obsahu ginsenosidů v rostlině ženšenu se extrakt rozlišuje na kategorie ženšenu tradičního, královského a nakonec císařského.

Copyright © 2008 - 2024 Obchod Salvia Paradise
?>