Xylitol - přírodní cukr

Český botanický název:
Běžný název:
Latinský název:
Rozšíření:

Xylitol - přírodní cukr

Xylitol je přírodní nízkokalorické sladidlo strukturou podobné řepnému cukru, které je však vyráběné z březové kůry díky vysoké koncentraci. Vyskytuje se však přirozeně ve vláknech mnoha druhů ovoce (švestky, maliny, jahody), zeleniny (kukuřičné plevy), dále v ovsu a některých houbách.

Xylitol je organická sloučenina, jeden z mnoha cukrových alkoholů, 1,2,3,4,5,-pentahydroxypentan, jejíž vzorec je (CHOH)3(CH2OH)2, sumárně C5H12O5. Několik let je xylitol tématem mnoha odborných studií a řazením státních zdravotnických orgánů. Na území členských států Evropské Unie je xylitol klasifikován na výrobcích kódem E 967.

Byl objeven prakticky souběžně německými a francouzskými chemiky v pozdních letech 19. století a stal se v Evropě takřka okamžitě hitem jako sladidlo bez vlivu na glukózu insulin (vhodné pro diabetiky).

Dnes se xylitol průmyslově vyrábí z xylanu (hemicelulóza) extrahovaného ze dřeva nebo kukuřičného klasu, který je dále hydrolyzovaný na xylózu a poté katalyticky hydrogenovaný na čistý xylitol. Může být také získáván přímo z přírodních zdrojů, ze stromů břízy, konkrétně z jeho mízy.

Další výrobní metoda zahrnuje produkci xylitolu skrze biotechnologické zpracování včetně fermentace a biokatalytických procesů v bakteriích, houbách nebo kvasinkách, čímž se zvyšuje výtěžnost a čistota finálního produktu, xylitolu. Nejvhodnější kvasinky k výrobě xylitolu jsou Candida tropicalis a Candida guilliermondii.

Xylitol je asi o 40% méně kalorický než řepný cukr a je jeho optimální a výhodnou náhradou. Obecně se marketingově deklaruje xylitol jako sladidlo pro zákazníky se zdravým životním stylem, kteří se chtějí snadno vyhnout potížím se zubním kazem a komplikací z něho vyplívajících. Je vhodný pro diabetiky, při režimových opatřeních souvisejících s patřičnou dietou a může se užívat pacienty s osteoporózou.

Xylitol a tedy také potraviny či nápoje s obsahem xylitolu místo klasických rychlých cukrů jako sladidel mají prokázaná zdravotnická tvrzení ohledně snížení demineralizace zubů, čímž přímo přispívá k ochraně konzistence stavby zubů a přispívá k udržení zubní mineralizace. Toto tvrzení bylo potvrzeno několika studiemi pomocí elektronového mikroskopu ukazujíc, že je xylitol schopen efektivně začlenit minerály do hlubokých vrstev demineralizované zubní skloviny.

Je prokázaná spojitost mezi vysokým obsahem nebo stupněm zubního plaku v dutině ústní jako rizikovým faktorem pro vznik zubního kazu u dětí. Zubní kaz je však výsledkem reakce mezi specifickými bakteriemi obydlující dutinu ústní s cukrem, přispívajícím k jejich patogennímu růstu a zvrhnutí. Bakterie poté vytvářejí velkou plejádu látek vedoucích k odvápnění zubní skloviny.

Dosud známé práce se vyjadřují tak, že pravidelná aplikace (zdá se při spotřebě 2-3 g žvýkaček s xylitolem 2-3x denně po jídle) žvýkaček se 100% obsahem xylitolu nebo cca 3 gramy čistého xylitolu rozpuštěného na jazyku, který se nechá po dobu asi jedné minuty, snižují koncentraci zubního plaku. Takto se zdá, že přítomnost xylitolu přispívá k hojení zubů. Některé práce dokonce zmiňují zvýšenou remineralizaci kosterního matrix.

Bakterie způsobující zubní kaz upřednostňují 6 uhlíkové cukry nebo disacharidy jako zdroje energie a xylitol jako nefermentující cukr se dostane pomocí nespecifických přenašečů (podobná struktura cukrů) dovnitř bakteriální buňky a zabere tak místo 6 uhlíkovým molekulám. Interferuje tak buněčný metabolismus bakterie a zpomaluje buněčný růst a reprodukci.

Bakterie tímto způsobem „hladoví“ a postupně odumírají, čímž umožňují ústní dutině v remineralizaci poškozených zubů a zlepšení stavu zubů. Americká FDA kategorizuje xylitol jako doplněk stravy a schvaluje produktům obsahujícím xylitol „nálepku“ s informací/tvrzením, že nepodporují vznik a rozvoj zubního kazu.

Dalším prokázaným faktem je fenomén sníženého vzestupu hladin glukózy po konzumaci potravin obsahující xylitol oproti jiným potravinám obsahující „jiné“ cukry jako je například tagatóza a isomaltóza. Jinak lze hodnotit tento jev jako snížení postprandiální glykemické odpovědi.

Jako přídavek k diabetu se hodí informace, že xylitol, jakožto pomalu se absorbující cukr, nepřispívá ke zvýšeným hladinám glukózy (nebo dokonce až k hyperglykémii!), je vhodný při metabolických defektech indikujících pomalou inzulinovou odpověď. Tento potenciál byl prokázán jako účinný u pacientů trpících metabolickým syndromem, inzulinovou rezistencí, hypertenzí, hypercholesterolémií, u zvýšeného rizika krevních sraženin a kombinací výše zmíněných klinických stavů.

Je prokázán inhibiční vliv na růstu bakteriálních kmenů Streptococcus pneumoniae a schopnosti přichycovat se povrchu slizničních epiteliálních buněk nosohltanu u patogenní Haemophilus influenzae.

Proběhly 2 studie, které rozebraly a popsaly možné využití xylitolu při akutním zánětu středního ucha. Žvýkání produktů obsahujících xylitol snížily míru projevů akutní otitis media u dětí přibližně o 25%. Nosní spreje obsahující xylitol snížily také incidenci vzniku akutní otitis media mechanismem podpory stimulace projektivních faktorů na sliznici a redukcí bakteriální kolonizace na dotyčných místech a lokálních mediátorů zánětu.

K otestování bezpečnosti byla provedena práce, která testovala 13 dětí (průměrný věk 11 let), kterým byl podáván xylitol a u 2 dětí byl pozorován laxativní účinek při dávce 65 g/den. Vyšší dávky nebyly testovány. Jiná práce však popsala, že se na stanovenou dávku dá adaptovat během několika týdnů.

Xylitol se využívá ve studené i teplé kuchyni, má mnohá využití při vaření, pečení nebo slazení nápojů. Výše jsme prokázali jeho nízký glykemický index a výhodu absence inzulinu v jeho metabolizaci, čímž se dostáváme k jeho výhodě jako vhodného sladidla při dietním opatření u diagnostikovaného diabetu mellitu typu 2 v množství až 50 g za den! Navíc další práce zmiňuje pravděpodobné oddálení vzniku snížení rizika diabetu 2 při pravidelné konzumaci xylitolu s dodržením zdravého životního stylu (nebere se v potaz genetika).

Xylitol je toxikologicky hodnocen jako velice bezpečná látka a dobře tolerující i ve velkém množství pro dospělé i děti, i když je doporučeno pozvolna zvyšovat dávkování kvůli „zvyknutí si“ na xylitol. Ve velkém množství (15-20 g/den) na počátku užívání může vykazovat projímavý účinek. Během několika dní lze dávkování zvýšit až na maximální dávku až 100g/den pro dospělé a cca 40 g/den pro děti do 12 let. Pro malé děti do 1 roku věku není xylitol vhodný z důvodu metabolické „nezralosti“ - nedovedou jej zpracovat. Pro domácí zvířata je xylitol nebezpečný z důvodu rizika hypoglykemického šoku. Jako první pomoc se doporučuje podání běžného cukru (stabilizace v plasmě).Copyright © 2008 - 2024 Obchod Salvia Paradise
?>