Šalvěj červenokořenná - Salvia miltiorrhiza

Český botanický název: Šalvěj červenokořená
Běžný název: Šalvěj, red sage, chinese sage, tan shen, danshen, dan shen, Dan-Shen, Ch´ih Shen, Huang Ken, Pin-Ma Ts´ao, Shu-Wei Ts´ao, Tan Seng, Tan-Shen, Tzu Tan-Ken, Chinese Red Sage, Chinese Salvia, Red Rooted Sage, Sage Miltiorrhiza, Salvia miltiorhiza, Salvia Root, Sauge Rouge, Sauge Rouge Chinoise, Racine de Salvia, Radix Salviae Miltiorrhizae, Radix Salvie Miltiorrhiae, Salvia bowelyana, Salvia przewalskii, Salvia Przewalskii Mandarinorum
Latinský název: Salvia miltiorrhiza
Rozšíření: Asie, Austrálie, Evropa, Jižní Amerika, Severní Amerika

Šalvěj červenokořenná - Salvia miltiorrhiza

Velice stará bylina z tradiční čínské medicíny využívaná pro své blahodárné účinky na kardiovaskulární systém a zvýšený cukr.

Botanický popis rostliny

Jedná se o trvalku s rozvětvenou lodyhou, která mívá v průměru 30-60 cm výšky se široce dělenými listy, které jsou jak jednoduché tak složené. Povrch rostliny je pokrytý jemnými chlupy a lepivými žlázami. Květy jsou uspořádané do přeslenu a mají světle růžové až modře levandulové korunní lístky, které mohou být dlouhé až 2,5 cm.

Původ a rozšíření

Šalvěj červenokořenná je původem ze severovýchodní Číny a možná také ze severní části Japonska. Do ostatních částí světa byla uměle dovezena člověkem.

Využití

Šalvěj červenokořenná je již staletí používána v tradiční čínské medicíně (TČM) a v tamější obci je velice populární. Její profil navyšuje zvýšená celosvětová poptávka a rapidně narůstající spotřeba, která roste každým rokem. Šalvěj červenokořenná je široce využívána v Číně, poté je populární v Japonsku a v USA. V Evropě zájem teprve začíná narůstat.

Tradiční medicína okolních států vychází z TČM a doporučuje dan shen především k léčbě a prevenci kardiovaskulárních poruch (nejčastěji ateroskleróza, vysoká srážlivost krve, stav po mozkové mrtvici...). Šalvěj červenokořenná má zlepšovat reologické vlastnosti krve zásahem do procesu srážení krve a podporuje takto krevní oběh. Mírně tedy ředí krev, snižuje plasmatickou koncentraci cholesterolu a zlepšuje průtok krve tepnami, čímž se nabízí možné využití při mírných projevech demence (bývá v Číně předepisováno). Obsahové látky navíc zvyšují pružnost cév. Nové léčebné postupy tradiční medicíny zahrnují šalvěj červenokořennou do směsí pomáhajících při nemocech jater a sleziny (možné využití její antioxidační schopnosti).

V rámci tradiční čínské medicíny je dan shen jedna z 5 významných součástí tangzhiqingu, směsi používané k léčbě diabetu mellitu II. typu. Na animálních (myších) modelech vyšla tato směs pozitivně a bezpečně oproti placebu. Dalšími konstituenty této směsi jsou: kořen červené pivoňky, list z moruše, list z lotosu a list z hlohu.

Lidoví léčitelé vzpomínají na šalvěj červenokořennou také v případech astmatického zánětu průdušek u dětí i dospělých, různých druhůcirhóz, hepatitidy B, indikují ji při chronickém zánětu prostaty a výluh z kořene zevně k oplachům k podpoře hojení epitelové tkáně při mírně závažných popáleninách. Dan shen neboli šalvěj červenokořenná se v lidové medicíně používá také k řešení alergických projevů na kůži a při drobných poraněních a obecně popáleninách.

Moderní medicíně neunikl dan shen pozornosti, a proto není divu, že je k dispozici celá řada publikací zabývajících se možným terapeutickým využitím (nejen v rámci prevence) u pacientů s různými kardiovaskulárními chorobami, jako jsou např. angina pectoris, srdeční ischemie, bušení srdce, srdeční arytmie, stav po infarktu nebo mrtvici, záněty žil, trombózy, embolie, křečové žíly, ateroskleróza, žilní nedostatečnost dolních končetin a další. Vědecké publikace vykazují různé výsledky u různých diagnóz, nicméně využití dan shenu má do budoucnosti vysoký potenciál a několik světových zdravotnických agentur (stejně jako evropská EMA) hodnotí kořen z šalvěje červenokořenné jako rostlinou část mající obecně pozitivní vliv na kardiovaskulární zdraví.

Další výzkumné zaměření se týkalo možného využití obsahových látek dan shenu jako silných antioxidantů. Výsledky vycházejí dosud velice pozitivně a podporují myšlenku využít dan shen k posílení a regeneraci jater (zdá se totiž jako výborný jaterní antioxidant) a preventivně proti zvětšení jater, sleziny, proti cirhóze a hepatitidě B.

V prostředí České republiky se dan shen pomalu dostává do podvědomí lidí zajímajících se alternativní léčbou. Nejčastější důvody pro konzultace a doporučení dan shenu u bylinkářů jsou zvláště: potřeba snížení hladiny cholesterolu a cukru v krvi, regenerace tkáně, uklidnění při nervozitě a špatném spaní, potřeba posílit imunitu, redukovat komplikace poruch menstruace, při onkologických onemocnění, artritických bolestech kloubů, při popáleninách, astmatickém zánětu průdušek, zánětu prostaty nebo při zeleném zákalu .

Výsledky z animálních a lidských studií potvrzují fakt, že danshen – šalvěj červenokořenná ulevuje od oběhových potíží snížením aktivity krevních destiček (účinek je pozorovatelný již druhým dnem!). Jedna studie řeší možné příčiny a demonstruje snížení tvorby bílkovin na povrchu destiček, kterými se přichycují na své okolí. Obsahové látky danshenu rozpouštějí v určitě míře fibrin, což je látka, která zapříčiňuje formování krevních sraženin. Animální studie potvrzují roztažení a uvolnění cév, zvláště těch v blízkosti srdce. Další studie potvrzuje vasoprotektivní účinek (ochrana cév) obsahových látek danshenu proti různým druhům poškození. Jiné studie prohlašují, že obsahové látky dan shenu mohou zvýšit sílu úderu srdce a mírně snížit tepovou frekvenci.

U zvířecích studií se obsahové látky danshenu významně prokázaly při zásahu do vývoje jaterní fibrózy (jedná se o vytvoření jizvovitých vláknitých útvarů zhoršujících pozvolna funkčnost jater). Stejným způsobem se fibróza může vytvořit při pravidelné konzumaci alkoholických nápojů, určitých chemikálií nebo léčiv. Další studie odpublikovala možnost zvýšeného průtoku krve jaterním parenchymem způsobeným obsahovými látkami danshenu, čímž se značně sníží čas, kdy je jaterní tkáň vystavena nebezpečné látce. Obsahové látky danshenu zřejmě ochraňují tkáň ledvin před negativním vlivem diabetu. V Číně aktuálně probíhá výzkum těchto látek při užití vůči závažným zánětům slinivky břišní.

Aktuálně probíhá v USA druhá fáze klinického testování patentovaného léčiva obsahujícího extrakt danshenu, ženšenu a jednu látku, borneol, který je obsažen ve více rostlinách jako kardiotonikum. Léčivo vychází z tradiční čínské medicíny a čeká na schválení amerického zdravotnického ústavu pro léky a potraviny (FDA).

Obsahové látky dan shenu mají prokázaný pozitivní efekt na zastavení nekontrolovatelného buněčného růstu u několika rozdílných typů rakovinného bujení mechanismem změny buněčného cyklu a "naprogramováním" apoptózy (řízená buněčná smrt). Stejný mechanismus může fungovat u vasoprotektivní funkce některých obsahových látek danshenu.

Několik studií popsalo schopnost obsahových látek danshenu inhibovat replikaci specifického kmenu HIV, a proto jej hodnotí jako možné přírodní "antiretrovirotikum". Další studie deklarují uvolnění dopaminu a antioxidační schopnosti proti toxickým látkám po konzumaci větší koncentrace obsahových látek danshenu. Tyto látky zřejmě stimulují tvorbu kostí. Jedna konkrétní látka, salviánová kyselina B, zřejmě zapříčiňuje regeneraci tkáně a regresi renální fibrózy u poškozených ledvin.

Obsahová látka danshenu, kyselina šalvějová A, se prokázala jako pozitivní činitel při optimalizaci koronárního průtoku v artériích. Tato látka také zabraňuje srážlivosti krve, zlepšuje mikrocirkulaci na periférii a chrání buňky myokardu před poruchami cévního průtoku a ischémii srdeční tkáně. U této látky byly prokázány protektivní účinky na buňky myokardu před volnými radikály a homocysteinémií.

Další obsahová látka, konkrétně se jedná o kyselinu salvionolovou B, přispívá k srdeční ochraně, zabraňuje volné oxidaci LDL proteinů (zásah vůči makrofágům) a zmírňuje srážení krevních destiček. Zmíněná látka dokáže inhibovat zavodnění organismu skrze působení angiotensin-II, snížit hladinu a aktivitu stresového proteinu SAP a redukovat produkci NO v buňkách endotelu. Mimo jiné má protektivní účinky vůči vzniku mozkové ischémie.

Tanshinone IIA způsobuje redukci infarktového ložiska v srdeční tkáni a zmírňuje buněčnou hypertrofii skrze ovlivnění angiotensinu II. Dále funguje jako silný antioxidant v mitochondriích myokardiálních buněk. Zabraňuje také oxidaci LDL molekul a v Číně se tato látka studuje k možné léčbě anginy pectoris a dalších přídatných kardiovaskulárních potíží.

Digoxin, warfarin, heparin, antikoagulační léčiva, léky na ředění krve a kyselina acetylsalicylová mají sice jiný mechanismus účinku, nicméně výsledný léčebný efekt s danshenem je stejný a souběžné užívání v kombinaci zvyšuje nepředvídatelné riziko zvýšeného krvácení a dalších možných komplikací, a proto je doporučené užívání danshenu konzultovat s lékařem či lékárníkem. Stejné možné riziko je u pacientů se stávající léčbou proti vysokému tlaku -> je zde menší riziko sníženého tlaku. I TČM vzpomíná na kontraindikaci používání šalvěje červenokořenné při již stávající léčbě léčiv užívaných ke snížení srážlivosti krve (i před operacemi) či u pacientů s nízkou srážlivostí krve. Kvůli nedostatku informací se užívání danshenu nedoporučuje v těhotenství a kojení.

Účinné látky

Výše byly sepsány laboratorně prokázané účinky látek (kyselina šalvějová, kyselina salvianová, tanshinone II). Dalšími látkami, mající podobné účinky na lidské tělo, jsou tanshinon I a dihydrotanshinon (obě látky se aktuálně testují na možný protirakovinný účinek). Nejvíce účinná a nejslibnější látka je tanshinon IIA, která je testována v bezpočtu laboratoří. Celkem se v kořeni šalvěje červenokořenné nachází zhruba 80 dosud známých látek, z nichž 50 je ve vodě rozpustných a 30 lipidového charakteru. Lipidové jsou dosud zmíněné diterpenické látky a kryptotanshinony. Ve vodě rozpustné látky zahrnují polyfenolické látky, kyseliny, aldehydy. Dalšími látkami jsou beta-sitosterol, baikalin, vitamin E a taniny.

Tradiční dávkování

Dávkování se liší podle dostupných zdrojů. České herbáře doporučují 9-10 g sušené drogy vařit cca 15-30 minut v 500 ml vody (postupně se dolévá voda dle potřeby) nebo 2 kávové lžičky suchého kořene nechat 5 minut v 250 ml studené vody a poté dalších 5 minut nechat vařit a dalších 5 minut nechat luhovat do vychladnutí. Takto připravený odvar se doporučuje pít 2-3 denně nejlépe 30 minut před jídlem.

Tinktura z šalvěje červenokořenné z domácí kuchařky. Připravte si drobně nakrájený sušenný kořen byliny a smíchejte s čistou neochucenou vodkou (někdo doporučuje slivovici) v hmotnostním poměru 1:4. Takto nechejte louhovat po dobu optimálně 10 dní, možno i trochu déle. Užívá se 10-20 kapek 2-3x denně na posílení imunity, krevního oběhu a kardiovaskulárního systému.Pěstování

V České republice je pěstování šajvěje červenokořenné vcelku obtížné, ale ne nemožné. Rostlina je zvyklá na jiné prostředí, nicméně v botanických zahradách v ČR je obvykle k vidění. Většinou se rostlina nechá předpěstovat v období března/dubna, kdy klíčí asi 14 dní v kuse. Přes léto se malá rostlinka nechává venku v květináči co nejvíce na slunci a když se začíná ochlazovat, přemístí se do místnosti s běžnou pokojovou teplotou s co nejmenšími odchylkami.

Na stálé stanoviště s co největším množstvím slunce se umístí až další léto. Tam dokáže dobře snášet nejen častá zamokření, ale také občasná sucha. Netoleruje však velké množství stínu. V optimálních podmínkách dokáže rostlina v našem prostředí dorůst až do velikosti 70 cm. Kořen se poté sklízí u tříletých rostlin až na podzim (říjen až listopad) nejlépe v podvečerních hodinách a k dalšímu použití se doporučuje sušit. Šalvěj červenokořenná prefruje dobře zavodněnou půdu a při vhodných podmínkách dokáže přežít i mráz do -10°C.

Copyright © 2008 - 2024 Obchod Salvia Paradise
?>