Pornatka kokosová - Poria cocos

Český botanický název: Pornatka kokosová
Běžný název: Poria, pachyma, hoelen, tuckahoe, china root, Fu Ling, matsuhodo, Indian Bread, bukuryo
Latinský název: Poria cocos (Wolfiporia cocos, Wolfiporia extensa, Pachyma hoelen, Sclerotium cocos, Daedalea extensa, Macrohyporia extensa, Macrohyporia cocos)
Rozšíření: Asie, Jižní Amerika, Severní Amerika

Pornatka kokosová - Poria cocos

Houba opředená pověstmi vycházející z tradiční čínské medicíny na podporu sleziny, žaludku a k léčbě otoků.

Botanický popis rostliny

Poriae cocos nebo poria cocos je sušené sklerotium houby s lat. názvem Poria cocos nebo synonyma z čeledi Polyporaceae. Jedná se o saprofytickou (živí se rozkladem jiného organismu) houbu rostoucí na jehličnatých stromech, nejčastěji na borovicích. Vytváří veliký bramborovitý útvar, sklerotium, které může dosahovat více než 30 cm v průměru a zhruba 1 kilogram hmotnosti. Tvar sklerotia bývá většinou nepravidelný, scvrklý špalík. Povrch je šedivě hnědý až tmavě hnědý, vnitřek je bílý s mnoha hyfy. Struktura je hladká a elastická, chuť houby je mírná, sladká. Vůně typická.

Původ a rozšíření

Houba pochází původem z jihovýchodní až východní Asie, konkrétně z území dnešní Číny. Bývá také součástí uznávaného lidového léčitelství v Korey (pornatka je brána jako houba políbená bohy).

Využití

Pornatka kokosová není tolik proslavená jako je třeba kordyces, reishi nebo jiné, je však oblíbená v tradiční bylinné léčbě a má dost léčebných indikací, které povzbuzují její účinek. V lidovém léčitelství se podává pornatka kokosová pro klidnější spánek nebo proti mírnému rozrušení díky sedativnímu účinku vedoucímu ke kvalitnějšímu spánku a vitálnějšímu ránu.

Mnoho lidových léčitelů připravuje směsi obsahující pornatku k posílení funkce žaludku a sleziny, což samo o sobě souvisí s jistoumodulací imunitního systému. Některé obsahové látky pornatky ovlivňují plasmatické hladiny hořčíku a sodíku v těle, a proto pomáhají efektivně odvodňovat oteklá místa, zvláště nohy. Lidová medicína používá pornatku při zvýšené hladině cukrů a tuků v krvi a při léčbě diabetu. Pornatka je v USA používána u lidových léčitelů jako podpora proti rakovině a jako ochrana tkání při chemoterapiích.

V Japonsku je pornatka kokosová používána sama nebo v různých léčivých směsích pro lepší spánek nebo pro uklidnění jako sedativum, jako tonizátor žaludku, močového měchýře a sleziny. Místní léčitelé zmiňují výhody pravidelné konzumace pornatky jako diuretika (odvodnění) a imunomodulátoru.

Poria je léčebně využívána v Číně mnohá staletí, zvláště v jižních regionech je její používání velmi spojené s tradičními rituály. Již od antických věků je poria v sušené formě drcena na velmi jemný prach a pravidelně konzumována každý den pro posílení organismu a využívání její prospěšné síly na lidské tělo.

Klinické farmakologické testy ukázaly, že samotná pornatka kokosová vykazuje malý diuretický efekt. V případě užívání pornatky kokosové intravenózně u psů nebo perorálně u lidí a králíků ve směsi Wu Ling San se léčebný diuretický efekt mnohonásobně zvýšil a byly prokázány zvýšené koncentrace iontů sodíku, draslíku a chloridu v moči, čím se (zřejmě kvůli osmóze) vysvětluje zvýšený celkový odvodňovací efekt.

Prokázaný antibiotický efekt lihového výluhu z pornatky kokosové je vůči specifickému druhu spirochet. Ostatní druhy jsou zřejmě proti obsahovým látkám pornatky odolné. U různých druhů zvířat se testovalo použití obsahových látek na zažívací ústrojí při různých patologiích a prokázaný je uvolňující, relaxační efekt, účinek protivředový a efekt potlačující tvorbu žaludeční kyseliny. Další laboratorní testy byly na zvířecích modelech prováděny ohledně možného účinku obsahových látek pornatky kokosové pozitivně ovlivňovat krevní cukr a posílit srdeční kontraktilitu s velmi dobrými výsledky.

Z pohledu tradiční čínské medicíny je chuť pornatky kokosové neutrální, mírně sladká nebo bez chuti a má neutrální charakter. Chrání a navazuje se na meridián srdce, plic, sleziny a ledvin. Hlavní klíčové funkce jsou odstranění vlhkosti, urychlení odchodu vody, posílení sleziny a žaludku, uklidnit srdce a umírnit nervy. Hlavními indikacemi pro užití pornatky kokosové u dospělých většinou bývá náročné (bolestivé) močení, otoky způsobené edémy, dusivý kašel způsobený zvýšenou plicní kapalinou, zvracení, snížený apetit kvůli poruše sleziny, průjem, palpitace (bušení srdce), úzkost, nespavost, zapomětlivost, kapavka a další.

Tradiční čínská medicína pamatuje na pornatku kokosovou v několika léčebných směsích, které se vyznačují určitou specificitou ve svém terapeutickém účinku. Směs Gui Zhi Fu Ling je obecně formulována proti nahromadění přebytečné vody v břiše u žen, dále bolestivá menstruace,poporodní krvácení, nepravidelná menstruace a další. Léčivá směs Zhu Ling San je vytvořena převážně k navázání vody, tepla aedémů a při potížích s močením. Kvůli zvýšené koncentraci hlenu a zadržené tekutině, z nichž mohou vyplynout komplikace závratí nebo srdečních palpitací, se doporučuje Ling Gui Zhu Gan Tang. Na únavu, snížený apetit a projímavé stavy z důvodů primárních poruch sleziny a žaludku je připravena směs Si Jun Zi Tang. Při potížích srdce-slezina, deficitu čchi, zvýšených palpitacích, insomnii a zapomětlivosti se podává směs Gui Pi Tang.

Triterpenové karboxylové kyseliny a deriváty obsažené v pornatce kokosové inhibovaly u zvířat symptomy dlouho působících zánětů (také dermatitid) jako je zarudnutí, otok a zřejmě i bolest. Laboratorní studie potvrdila inhibici prozánětlivých faktorů a fosfolipázy A2 u kyselin pachymové a dehydrotumulové. U lidí se prokázaly proti indometacinu oplachy výtažku pornatky kokosové během počáteční fáze kontaktní dermatitidy bez komplikací.

Triterpenové a polysacharidové frakce prokázaly v buněčných laboratorních testech protirakovinovou aktivitu. Mechanismus účinku je komplexní, od regulace jádrového faktoru-kappa B, potlačení signálních drah, snížení angiogeneze a indukování apotózy. Efekt vůči nekontrolovatelně replikovaných buněk vykázaly tyto látky u buněk rakoviny plic, prostaty, vaječníku, žaludku, slinivky, prsu, kůže, u leukémie nebo melanomu. U zvířat bylo prozatím provedeno limitované množství studií (zvláště proti sarkomu a papilomu) a prozatím se čeká na výsledky studií provedených u lidí.

U diabetes-indukovaných myší byl prokázán pozitivní efekt obsahových látek pornatky kokosové ve smyslu zlepšené inzulinové citlivosti u periferní tkáně a snížením plasmatického cukru vyvolaných zřejmě obsahovými triterpenoidy. Další spřažené efekty jsou zvýšené zpomalení adipózní konverze, zvýšené vychytávání volné glukózy a aktivace peroxisom proliferační-aktivujícího receptoru.

Zvýšená imunitní aktivita byla zjištěna po pravidelných dávkách odvaru z pornatky kokosové ve slezině a brzlíku stresovaných myší. Zvýšená imunitní odpověď byla měřena koncentrací cytokinů, tumor nekrotizujícího faktoru, interleukinů a jaderného faktoru kappa-B získaných z makrofágů. Zmíněný efekt je zřejmě podpořen potlačením patologického růstového faktoru.

Účinné látky

Obsahové látky sklerotia pornatky kokosové zahrnují triterpenoidy, polysacharidy, ergosterol, kyseliny (kaprylovou, undecanovou, laurovou, dodekanovou, palmitovou), jejich soli a další látky. Triterpenoidy zahrnují nejvíce kyselinu pachymiovou, dehydropachymovou, tumulosiovou, pachymovou a jejich metylestery a další. Mezi polysacharidy počítáme převážně pachyman, pachymaran a gluan H11. Dalšími extrahovanými látkami je polyporenová kyselina C, monosacharidy (D-glukóza, xylóza, mannóza, galaktóza, fucóza, rhamnóza), aminokyseliny, enzymy, steroidy, cholin, histidin a sodík jako minerál.

Tradiční dávkování

České zdroje popisují dávku v rozmezí 3-10 g (nebo 1 vrchovatou lžičku až lžíci) sušené suroviny 1x denně povařené ve 200-500 ml po dobu 15-30 minut. Při vážnějších stavech lze použít 15 g. Podle potřeby lze přidávat vodu. Sklerocium je možné nadrtit v hmoždíři a vypít rovnou s vlažnou vodou.

Z pohledu tradiční čínské medicíny se podává 3 - 45 g sušené houby denně. Podle Čínského Kompendia Materia Medica se podává denní dávka 9 - 18 g sušeného sklerocia na podporu funkce sleziny a žaludku, 30 - 45 g denně se podává při edémech a zvýšeném zavodnění a 3 - 9 g denně se podává k sedaci a léčbě zvýšeného bušení srdce.Pěstování

Pornatka je běžně a cíleně kultivována v Číně (různá území několika provincií, i když nejproduktivnější producent je provincie Anwei) na kořenech stromů čínské červené borovice (lat. Pinus massoniana a Pinus tabuliformis). Pěstuje se však i v jiných provinciích, konkrétně v oblastech Yunnan, Hubei a Sichuan. Druh, který se pěstuje v provincii Yunnan, se nazývá Yun Ling a vykazuje vyšší kvalitu, než ostatní druhy. Nalézá se také volně v přírodě, kde divoce roste na několika dalších druzích jehličnatých stromů a stromech s těžkým dřevem. Sklerotium roste pod zemí, a proto je někdy těžké ji nalézt.

V minulých letech Čína hlásila 10000 až 13000 tun nasbírané houby ročně. Po sklizení se houba suší ve stínu. Z pohledu tradiční čínské medicíny je použitelná kůra (fu-ling-pi), vnější načervenalá vrstva (chih-fu-ling), střední bílá vrstva (bai-fu-ling) a jádro (fu-shen). Pornatce se také daří v Japonsku a výborně roste po celém americkém kontinentu.

Copyright © 2008 - 2024 Obchod Salvia Paradise
?>