Murraya koenigii

Český botanický název: Murraya koenigii
Běžný název: murája, curry listy, groom, comb, chowder, korma, bash, baste, beat, birch, drub, fib, hide, lambaste, maul, pommel, slate, tan, thump, tromp, wallop
Latinský název: Murraya koenigii
Rozšíření: Asie

Murraya koenigii

Typické koření z Indie, které má překvapující léčebné účinky.

Botanický popis rostliny

Jedná se o aromatický keř nebo strom dorůstající výšky až 6 metrů a s kmenem o průměru až 40 cm. Větvičky kari jsou chlupaté, listy rostliny jsou střídavé, lichozpeřené, řapíkaté, vejčité, až 5 cm dlouhé a až 2 cm široké, mírně vroubkované a na konci zašpičatělé. Květy jsou malé, bílé, aromatické, zpeřené, pětičetné, kalich je vejčitý, 1 mm dlouhý a jsou uspořádané do mnohokvětého koncového, latnatého květenství. Plodem je vejcovitá nebo elipsoidní, až 2 cm dlouhá, černá bobule s 1–2 semeny. Dužina bobulí je jedlá a má sladkou chuť.

Původ a rozšíření

Strom kari pochází původně z indického subkontinentu, a pravděpodobně z jihovýchodní Asie. Roste planě na jižním úpatí Himálaje od Pákistánu po jižní Čínu. Dále rostlina zasahuje do jižní Indie, na Srí Lanku, do Thajska a Vietnamu. Komerční plantáže se nacházejí v Indii, ale dokonce v Austrálii.

Využití

Čerstvé listy jsou nepostradatelnou součástí indické kuchyně a indických tradičních přípravků. Používají se v indické kuchyni na jižním a západním pobřeží, obvykle se smaží spolu s rostlinným olejem, hořčičnými semínky a nakrájenou cibulí. V Kambodži, kde se listy nazývají sloek kontroap, se listy praží a používají se jako přísada do polévky maju krueng. Na Jávě se listy dusí k dochucení gulai. Olej lze extrahovat a použít k výrobě vonných mýdel.

Esenciální oleje a prášek z čerstvých listů kari jsou užitečné při dochucování potravin a při přípravě hotových jídel. Vzhledem k antimikrobiálním aktivitám esenciálního oleje z listů je lze v tradiční praxi používat jako parfémy a chuťové přísady. Čerstvé kari listy se vaří se směsí kokosového oleje k vytvoření vlasového tonika.

Lidová medicína

Po staletí se kari používá v různých formách a zaujímá důležité místo v indické ajurvédské medicíně. Různé části M. koenigii jako jsou její listy, kořen, kůra a plody vykazují různé biologické účinky.

Listy M. koenigii jsou mírně nahořklé chuti, a štiplavé vůni. Používají se jako antihelmintika, analgetika, a digestiva v indické lidové medicíně i kuchyni. Zelené listy se také používají v léčbě zánětů, svědění, poranění, úplavice, modřin a otoků. Kořeny jsou do určité míry stimulující a používají se při běžných bolestech. Kůra pomáhá v léčbě hadího uštknutí a kari listy mají tradiční využití jako protiprůjmový, protiplísňový, krev čistící, protizánětlivýantidepresivní prostředek. Listy a kořeny se také doporučují jako antipyretikum a jsou užitečné při snižování zánětu a svědění.

Antioxidační účinek

Esenciální olej kari extrahovaný z listů vykázal na zvířecích modelech antioxidační, hepatoprotektivní, antimikrobiální, antifungální, protizánětlivý a nefroprotektivní účinek.

Přírodní antioxidanty z rostlinných zdrojů jsou považovány za slibnou terapii pro prevenci a léčbu celé řady onemocnění, zejména neurodegenerativních, kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a dalších stavů. Různé přírodní bioaktivní sloučeniny, jako je mahanin, mahanimbin, isolongifolen, koenimbin, girinimbin, isomahanin, koenolin a O-methylmurrayamin jsou přítomny v kari a vykazují pozoruhodné antioxidační vlastnosti.

Extrakty z listů kari prokázaly vysokou antioxidační aktivitu. V testu α-difenyl-β-pikrylhydrazylu pohlcujícím volné radikály vykázal extrakt kari 80 % antioxidační aktivitu, která byla podobná s antioxidační kontrolou kvercetinem. Další studie testovala celou řadu extraktů M. koenigii proti kyselině askorbové (vitamin C) se srovnatelnou aktivitou. Další studie porovnaly antioxidační účinky s tříslovinami a dalšími látkami, které jsou známé antioxidačně působící látky.

Nedávno bylo prokázáno, že extrakt z listů M. koenigii má antioxidační aktivitu a vykazuje ochranu proti oxidativnímu stresu vyvolanému u diabetu. Vodný extrakt z listů kari snižuje peroxidaci lipidů a snižuje poškození buněk, čímž chrání játra před toxicitou vyvolanou etanolem.

Protizánětlivý účinek

Etanolový extrakt z listů kari vykazoval významnou analgetickou a protizánětlivou aktivitu, který byl popsán proti karagenanu u potkanů. Další studie potvrdila protizánětlivou aktivitu in vivo extraktu z listů kari v modelu edému. Extrakty z listů kari zmírnily bolest, která byla indukována injekcí kyseliny octové a formalínu u myší. Aktivita prozánětlivých cytokinů interleukinu 1 beta (IL-1β), IL-6, TNF-α a p65-NFκB byla významně snížena extraktem kari.

Byla identifikována jedna bioaktivní sloučenina girinimbin, u které byl popsán protizánětlivý účinek. Další studie potvrdila protizánětlivou aktivitu extraktu listů kari díky látkám jako je murrayakonin A, O-methylmurrayamin A a mukolidin působící proti TNF-α a IL-6 při zánětlivém onemocnění.

Antifungální aktivita

Antifungální aktivita M. koenigii byla popsána v různých studiích s pozitivními výsledky. Antifungální aktivita listů kari je způsobena přítomností mnoha složek s komplexními mechanismy účinku, například alkaloidy, terpenoidy, flavonoidy, fenoly, třísloviny a saponiny, které jsou známé pro své antimikrobiální vlastnosti.

Různé výzkumy podporují tradiční použití rostliny jako antifungálního činidla. Tato aktivita in vitro může vysvětlit použití kari listů k léčbě průjmu, úplavice a kožních erupcí v lidové medicíně.

Byla studována antifungální aktivita kari proti širokému spektru patogenních hub včetně Penicillium notatum, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Fusarium moniliforme, Mucor mucedo, Penicillium funiculosum a dalšími. Zajímavými sloučeninami s tímto účinkem byly girinimbin, murrayanin, marmesin-1'-O-beta-D'galaktopyranosid, mahanin, murrayacin, kyselina mukoeová, murrayazolinin, girinimbilol, pyrafolin-D a murrafolin-I a jsou přítomny v kůře rostliny. Girinimbin, murrayanin a marmesin-1′-O-beta-D'galaktopyranosid vykázaly pozoruhodnou antifungální aktivitu.

Antibakteriální aktivita

Extrakty M. koenigii prokázaly antibakteriální účinky na širokou škálu mikroorganismů. Bylo zjištěno, že methanolové a ethanolové extrakty z listů kari jsou účinné proti bakteriálním kmenům Escherichia coli, Staphylococcus, StreptococcusProteus. Listy M. koenigii by tedy mohly být použity jako přírodní prostředek v prevenci několika bakteriálních infekcí.

Pyranokarbazoly izolované z M. koenigii vykázaly antibakteriální aktivitu proti Staphylococcus aureusKlebsiella pneumonia. Esenciální olej kari vykazoval antibiofilmovou aktivitu proti Pseudomonas aeruginosa a bylo popsáno, že kari snížilo tvorbu biofilmu bakterie o 80 %. Přítomnost antibioticky působících látek jako spathulenol, cinnamaldehyd a linalool potvrdila tento efekt pomocí analytických metod.

Působení M. koenigii na bakterie infekcí močových cest izolované z klinických vzorků bylo popsáno v dalších studiích. M. koenigii byl s pozitivními výsledky testován proti druhům Mycobacterium. Etanolový extrakt M. koenigii vykazoval významnou synergii proti Mycobacterium smegmatisMycobacterium bovis bacillus calmette-guerin v kombinaci s antituberkulotikem rifampicinem.

Hepatoprotektivní účinek

M. koenigii rozšířila své indikační rozpětí skrze hepatoprotektivní aktivitu, když byly jeho extrakty zkoumány proti ethanolem indukované hepatotoxicitě in vivo. Bylo popsáno, že M. koenigii vykazuje protektivní účinek při jaterních poruchách u chronického alkoholismu. Vodné extrakty karbazolových alkaloidů a taninu kari byly zkoumány z hlediska jejich hepatoprotektivní aktivity proti ethanolem indukované hepatotoxicitě. Extrakty prokázaly vynikající hepatoprotektivní aktivitu. Udržovaly hladinu enzymatických a neenzymatických antioxidantů na téměř normální hodnotě a také udržely integritu buněk. U potkanů předléčených M. koenigii došlo k významnému snížení úrovně aktivity jaterních markerů.

Nefroprotektivní aktivita

M. koenigii byl použit jako nefroprotektivní činidlo v několika in vivo modelech. Bylo zjištěno, že extrakt z listů M. koenigii je účinný při udržování normálních hladin sérového kreatininu, močoviny v moči a krvi, celkového sérového proteinu, sérového Na+, výdeje moči, kreatininu v moči, a dalších parametrů. Extrakt z M. koenigii je in vivo užitečný při léčbě poruch ledvin.

Nefroprotektivní aktivita kari byla objasněna v experimentálních výzkumech, které ukázaly snížené hladiny močoviny v krvi, sérového kreatininu a peroxidace lipidů. Extrakt M. koenigii je účinný proti nefrotoxicitě vyvolané cyklofosfamidem, která byla odhalena udržováním vysokých hladin glutathionu a superoxiddismutázy.

Antidiabetický účinek

Alkaloidy přítomné v listech M. koenigii prokázaly antidiabetické účinky. Rostlina inhibuje alfa -glykosidázu, což je mechanismus dnes široce používaných léčiv pacientů s diabetem 2. typu. Etanolový extrakt M. koenigii prokázal významné snížení hladiny glukózy v krvi, což bylo zprostředkováno antioxidačním působením a podobnými vlastnostmi jako má inzulín.

Protirakovinný účinek

M. koenigii má potenciální sekundární metabolity, které by mohly být vyvinuty jako protirakovinná činidla. V jedné studii byla hodnocena cytotoxická aktivita u tří extraktů proti buněčné rakovinné linii HeLa a prokázaly cytotoxické účinky. Další důkazy pro protirakovinnou aktivitu byly získány z buněčných linií rakoviny u zvířat. Histopatologické důkazy ukázaly, že léčba extraktem M. koenigii snížila počet novotvarů v tlustém střevě. Methanolický extrakt M. koenigii snížil proliferaci v buněčných liniích rakoviny prsu. Byla také popsána protirakovinná aktivita obsahového mahaninu a isomahaninu u lidského orálního spinocelulárního karcinomu.

Girinimbin, karbazolový alkaloid z M. koenigii, vykázal in vitro inhibiční efekt u buněk lidského hepatocelulárního karcinomu a rakoviny plic. Rutin, kvercetin, kempferol a apigenin přítomné v extraktech listů M. koenigii prokázaly na dávce závislou inhibici aktivity rakovinotvorných mechanismů.

Apoptóza

Apoptóza je fyziologický mechanismus programované buněčné smrti, který je nezbytný pro bezchybný růst a vývoj organismu.

Předchozí zjištění prokázala, že extrakt z M. koenigii a jeho aktivní sloučeniny (murrayazolin a O-methylmurrayamin) regulují více signálních drah, které jsou spojeny s mitochondriálně zprostředkovanými apoptotickými cestami. Obsahové látky indukují downregulaci Akt/mTOR, což naznačuje schopnost potencovat protinádorovou aktivitu proti rakovině tlustého střeva. Mahanin a isomahanin pocházející z listů M. koenigii mají protirakovinné účinky na buňky orálního spinocelulárního karcinomu.

U lidských leukemických buněk bylo popsáno, že mahanin indukuje jejich apoptózu. Obsahový girinimbin zastavil růst a vyvolal apoptózu v buňkách lidského hepatocelulárního karcinomu a rakoviny vaječníků způsobem závislým na dávce. Ukázalo se, že alkaloid koenimbin z M. koenigii podporuje apoptotózu v rakovinných buňkách MCF-7 skrze několik mechanismů.

Neuroprotektivní účinek

Suplementace extraktů z listů M. koenigii byla popsána při léčbě širokého spektra neurodegenerativních onemocnění jako je Alzheimerova demence, Parkinsonova choroba a další. Kari podpořilo neuroprotektivní potenciál proti orofaciální dyskinezi vyvolané resperinem, a také stabilizovalo hladiny ochranných antioxidačních enzymů in vivo.

Obsahový isolongifolen, tricyklický seskviterpen, poskytuje neuroprotektivní účinky proti rotenonem indukované mitochondriální dysfunkci, oxidačnímu stresu a apoptóze v buněčném modelu. Preklinické studie uvádějí, že listy kari mohou zlepšit paměť u potkanů.

Účinné látky

Mezi sloučeniny nacházející se v listech, stonku, kůře a semenech kari patří cinnamaldehyd a četné karbazolové alkaloidy, včetně mahanimbinu, girinimbinu a mahaninu. Nutričně je list rostliny bohatým zdrojem karotenoidů, betakarotenu, hořčíku, sodíku, vápníku a železa.

Léčivé vlastnosti kari byly spojeny s několika složkami různých karbazolových alkaloidů a dalších metabolitů jako jsou terpenoidy, flavonoidy, fenolické látky, sacharidy, karotenoidy, vitamíny a kyselina nikotinová z různých částí rostliny.

V extraktech listů, kořene, stonkové kůry, plodů a semen M. koenigii byly identifikovány alkaloidy, flavonoidy, terpenoidy a polyfenoly. Listy kari obsahují podstatné množství vlhkosti, bílkovin, sacharidů, celkového dusíku, tuku, a hrubé vlákniny. Listy jsou významným zdrojem několika vitamínů jako je vitamín A (B-karoten), vitamin B3, vitamin B1.

Tradiční dávkování

Ve všech preklinických modelech různých extraktů kari byla použita koncentrace 100-400 mg/kg. V kuchyni se různé druhy kari a směsí koření pohybují v dávce 1-2 polévkových lžící směsi na 1 kg masa, zeleniny anebo na 500 g rýže či jiné přílohy.

 Pěstování

Pro správné zasazení musí být semena zralá a čerstvá. Plod je možné zasadit celý, ale je také možnost odstranit dužinu, vložit takto do květináče a udržovat místo vlhké. K množení lze použít i stonkové řízky.

Kari je teplomilná dřevina, která bývá v našem prostředí pěstována jako rostlina v květináči. Lze použít hlinitopísčitou, propustnou zeminu, a na dno květináče je možné položit drenáž. Rostlinu je vhodné zalévat pouze po vyschnutí, nadměrná vlhkost škodí. Rostlině se dobře daří na slunci nebo v polostínu. Teplota by nikdy neměla klesnout pod 12 °C, a optimální teplota se pohybuje mezi 18 – 25 °C.

 

Copyright © 2008 - 2024 Obchod Salvia Paradise
?>