Konopí - Cannabis sativa

Český botanický název: Konopí seté
Běžný název: Konopí, marihuana, má, hemp, cannabis, numbness, dámá
Latinský název: Cannabis sativa
Rozšíření: Afrika, Asie, Austrálie, Evropa, Jižní Amerika, Severní Amerika

Konopí - Cannabis sativa

Dnes již mediálně známá, v historii velice používaná bylina například proti bolesti nebo proti zvracení.

Botanický popis rostliny

Botanický popis konopí je velmi složité již od jeho zařazení. V historii bylo konopí mnohokrát rozdělováno do různých čeledí a zase přeřazováno do jiných, až se mu nakonec vytvořilo jeho specifická čeleď Cannabaceae (konopovitých), kam také patří chmel (humulus lupulus). Samotné konopí má 3 specifické odrůdy Cannabis sativa, indica a ruderalis, přičemž všechny odrůdy mají odlišnou velikost, tvar, koncentraci obsahových složek. Tyto základní odrůdy byly předlohou při vytváření nových variet, které mají specifické vlastnosti podle potřeb pěstitelů. Jiné taxonomické zdroje uvádějí, že existuje jen jeden druh, konopí seté, které má 2 poddruhy, konopí indické a konopí plevelné.

Konopí je jednoletá nebo dvouletá bylina, která roste v rozmezí od 0,3 až do výšky 6 metrů. Kořen je válcovitý, proti nadzemní části je však méně vyvinutý. Lodyha je vzpřímená, může být lysá nebo mírně chlupatá, čtyř nebo šestihranná, málo nebo hodně větvená. Listy mají dlouhé řapíky. Na bázi lodyhy jsou listy vstřícné a dlanitě zpeřené. Výše postavené listy jsou nejčastěji střídavé se tří až jedenáctičetnou čepelí. Čepel listu je podlouhlá, ke konci zúžená, na okrajích pilovitá. Na líci mají listy konopí tmavý, šedozelený odstín a jsou drsné, na rubu jsou chlupaté nebo jemně lysé, šedozelené a spíše jemné.

Rostliny konopí setého jsou podle květů buďto samčí nebo samičí. Samičí rostliny mají menší vzrůst a jsou užší. Jejich listy jsou světlejší a rychleji dozrávají než rostliny samičí. Květy konopí setého jsou pětičetné žluté, bílé nebo nazelenalé, mohou produkovat takové množství pylu, že samotné opylení nemusí být zprostředkované přítomností hmyzu. Z hospodářského, ale i legislativního rámce jsou samičí rostliny daleko více významné než samčí. Čím více jsou rostliny vystaveny slunci, tím více se projeví samičí květy.

Plodem konopí je vejcovitá nebo kulovitá, jemně oploštělá, více olejnatá, bělavá, hnědá nebo černá jednosemenná nažka. Je dlouhá v rozmezí od 2-5 mm a 2-4 mm široká a dohromady 1000 semen mají hmotnost kolem 10-30 g. Pokud se semena suší při optimální teplotě 60°C, mnoha letech.

Původ a rozšíření

Původní domovina konopí setého se zřejmě nalézá v centrální Asii, odkud se značně rychle rozšířila prakticky po celém světě díky svým nenáročným pěstitelským potřebám. Konopí seté bylo používáno již od neolitu v mnoha civilizacích v Evropě nebo Asii. Konopí je značně teplomilná rostlina, ve střední a jižní Evropě se pěstuje spíše v teplejších oblastech, přičemž se může vyskytovat i ve volných stanovištích evropských zemí včetně České republiky. I když se dá pěstovat prakticky po celém území republiky, nejkvalitnější odrůdy se nacházejí na severní a jižní Moravě.

Využití

První zmínky o konopí jsou staré již 10 000 let, kdy vlákna konopí byla používána jako součást stavebního materiálu. Antická Čína popisuje konzumaci konopných semen k jídlu a možnost využití konopí i v rámci léčby. Císař Shen-Nung, který měl jako zálibu léčitelství a byliny, napsal zhruba v roce 2737 před Kristem knihu, ve kterém popisoval léčebné využití konopí. Doporučoval rostlinu při mnoha neduzích včetně zácpy, dny, revmatismu a při poklesu ducha. Konopí je dodnes jedna z čistě fundamentálních bylin v rámci tradiční čínské medicíny a je základní složkou v mnoha přípravcích. Nicméně je pravda o všestranném využití konopí, nejen v medicíně, či rekreačním užívání, konopí se v historii používalo při výrobě vláken nebo papíru.

Z pohledu starověkého Egypta ve spisu "Eberského papyru" z roku 1550 před naším letopočtem byl také popsán léčebný charakter konopných přípravků, přičemž se doporučoval ve formě čípků při bolestivých hemoroidech. Dochovaly se také spisy ze starověké Indie, kde lékaři detekovali psychoaktivní účinky konopí a doporučovali přípravky obsahující konopí při léčbě mnoha neduhů, zejména potížích se spánkem, bolesti hlavy, gastrointestinálních potížích a bolestí (dokonce při porodní bolesti!). V antickém Řecku byly používány listy konopí k přikládání na odřeniny a různá zranění u koní. U lidí se sušené listy přikládaly při krvácení z nosu a sušená semena se konzumovala k zažehnání střevních tasemnic. V islámském světě se od osmého do osmnáctého století Cannabis sativa značně předepisovala a konzumovala jako diuretikum, antiemetikum, analgetikum, antipyretikum a antiflogistikum (protizánětlivé léčivo).

Jako první, který představil západní medicíně terapeutické účinky konopí jakožto léčivé byliny, byl irský lékař William Brooke O´Shaughnessy, který konopí předepisoval při svalových křečích, žaludečních spasmech a obecně proti bolesti. V roce 1964 studovali A. Lockhart a M. West léčebné účinky konopí v tradičním léčebném jamaiském prostředí a pomohli vývoji léčivého přípravku Canasol, obsahujícího extrakt z konopí, který dostal v USA registraci a byl od roku 1987 obchodovatelný. Nicméně paralelně s tímto byl v 70. letech minulého století také registrovaný léčivý přípravek, ve kterém se poprvé objevila syntetická verze THC.

Postupem času byly přípravky staženy z trhu a v rozmezí let 1996-1999 voliči z 8 států v USA podporovali návrh ke schválení konopí pro léčebné účinky, čímž byli proti dosavadním federálním zákonům. Vývoj však pokročil, v roce 2014 už zmíněných států v rámci USA bylo 23 a v řádném řízení nechaly projít konopné zákony nehledě na platné federální zákony a v listopadu stejného roku se přidaly další 3. Obdobné legislativní kroky se provádějí také v jednotlivých federativních státech Kanady. Konopí ve Velké Británii a USA má dnes status léčivého charakteru a je legální samozřejmě s patřičnou kontrolou, léčivé přípravky nebo přípravky obsahující látku THC začínají být legalizované v Rakousku, Belgii, Kanadě, Finsku, Izraeli, České republice, Holandsku, Španělsku a ve Velké Británii. V evropských a asijských poměrech se připravuje konopný čaj bez přítomnosti THC, který přispívá ke zlepšení spánkového profilu zrychleným nástupem.

V říjnu roku 2003 byla navzdory platným zákonům testováno konopí ohledně jeho potenciálu mít "antioxidační a neuroprotektivní" účinky a publikovaná studie, která se sešla s nelibostí zákonodárců US a diskuze ohledně těchto účinků vcelku opadla. Dosud byly publikované případové kazuistiky, které deklarují účinek kanabinoidů vůči rozvoji Huntingtonovy, Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby, je však třeba publikovat další data, aby informace byly kompletní. V roce 2001 byla popsána publikace, která zveřejnila určitý možný potenciál obsahových látek konopí vůči amyotrofické laterální skleróze.

V roce 2005 bylo nejprve popsáno review a posléze byla provedena meta-analýza ohledně potenciálního vlivu obsahových látek konopí na těžko kontrolovatelné choroby, konkrétně například u bipolární poruchy u dospělých vzhledem k dobrým farmakologickým důvodům, čímž se razantně změnil pohled na tyto obsahové látky. Vykazují totiž obrovský potenciál být vhodným kandidátem pro další studie, které by se mohly zabývat chorobami centrálního nervového systému. V roce 2014 publikovala Americká Neurologická Akademie vhodnost testování obsahových látek konopí k možné obecné léčbě onemocnění mozku, kdy se během diskuze podporoval možný efekt při roztroušené skleróze.

Autoři publikace z roku 2003 argumentují, že by obsahové látky konopí mohly být vhodným kandidátem při testování nových přípravků vůčizažívacím potížím. Laboratorní testy na animálních zaslepených u pozorovatele modelech ukázaly jistý efekt obsahových látek konopí v analgesii akutní středně silné bolesti a jejich protizánětlivý efekt.

V prostředí laboratorních experimentů na zvířatech byl pozorován a deklarován jistý efekt obsahových látek konopí proti rakovině, přičemž v práci doporučují další studie, které to buďto potvrdí nebo vyvrátí. Další laboratorní experiment na buněčných liniích provedený několik let poté tento fakt potvrdil na vybraných buněčných linií rakoviny prsu a plic, diskutoval však nepředvídatelnost efektu u lidských pacientů.

V poslední době bývá potvrzován nově vznikající důkaz, že látka kannabidiol zřejmě pomáhá zpomalovat pomalou destrukci buněk při diabetu mellitu typu 1, ačkoliv zdravotnické organizace a státní orgány tento efekt diskutují a prozatím nemohou s definitivní jistotou říci ani jedno ani druhé.

Zajímavostí je potenciální efekt obsahových látek konopí na utlumení epileptických záchvatů. Na zvířecích modelech vyšly pozitivní účinky, ačkoliv u lidských dobrovolníků ani pacientů zatím nebyla žádná studie z etických důvodů popsána. V USA pomalu získává podporu léčivý přípravek Epidiolex, přípravek na bázi kanabinoidů, s ohledem na experimentální použití při léčbě epilepsie a je aktuálně na počátek roku 2014 v druhé fázi klinického testování.

V roce 2007 bylo popsáno v publikovaném review určitý potenciál obsahových látek konopí a jeho terapeutického efektu vůči léčbě Tourettova syndromu. 2 roky předtím byla publikována kontrolovaná studie na několika pacientech, která zmiňovala prospěšný léčebný efekt přípravku Marinol obsahující kanabinoidy vůči rané, mírně závažné fázi Touretova syndromu bez pozorování statisticky významných nežádoucích účinků léčivého přípravku.

Konopné proteiny se v poslední době prokázaly pozitivně při podpoře normálního růstu a vývoje kostí u dětí, pozitivně mohou pozitivně ovlivňovat přispění k růstu a udržení svalové hmoty a normálního stavu kostí. Zdá se, že by obsahové látky konopného oleje zřejmě mohly přispívat k celkovému zdraví svalů, kloubů a zdravé pleti. Zajímavým faktem ohledně konopného proteinu je, že obsahuje až 50% bílkovin. Z legislativního tvrzení vyplývá, že nějaký produkt má vysoký obsah bílkovin v tom případě, pokud bílkoviny představují minimálně 20% celkové energetické hodnoty potraviny. Jako zdroj bílkovin je hodnocena potravina, jejíž podíl bílkovin musí být alespoň 12% celkové energetické hodnoty. Proto můžeme takto hodnotit konopný protein.

Nediskutovatelný účinek obsahových látek konopí je jejich antiemetický účinek, tedy účinek proti zvracení. Zjistilo se, že u některých pacientů po chemoterapii právě konopí pomáhalo zmírňovat nežádoucí účinky neoplastických látek. Navíc se obsahové látky konopí v rámci protirakovinné léčby prokázaly u některých pacientů vůči potlačení bolesti, protikřečově a také stimulačně k chuti k jídlu. Přes všechny léčebné výhody konopí, všechny zdravotnické společnosti nebo orgány se shodují na tvrzení, že inhalační forma konzumace konopí není vhodná a je navíc zdraví škodlivá.

Účinné látky

Obsahové spektrum látek konopí je velice široké a pestré. Kolem 100 konstituentů je zodpovědných za charakteristickou vůni konopí. Jedná se převážně o těkavé seskviterpeny nebo triperpeny, tetrahydrokannabinol (THC),kannabidiol (CBD), alfa-pinen, myrcen, linalool, limonen, trans-beta-ocimen, terpinolen, trans-caryophylen, alfa-humulen a dalšími.

Ve stonku a listech konopí je obsaženo až 25% vlákniny (proto také rostlina tak dobře posloužila při výrobě vlákna na lana, provazy a další stavební materiál), zbytek je dřevitá část. Semena obsahují olej s nenasycenými mastnými kyselinami omega-3 a omega-6 v poměru 3:1 jako je zhruba ve složení lidské kůže, dále jsou přítomny kyselina palmitová, stearová, olejová, linolová a linolenová a v mastném podílu jsou navíc rozpuštěné vitaminy A, E a D.

Tradiční dávkování

Dávkování se samozřejmě liší podle formy, síly a druhu konopí, ze kterého je přípravek vyroben. Pokud je však k dispozici bylinný čaj bez přítomnosti THC, je možné čaj užívat nehledě na stravu vždy dle potřeby ne více něž 3x denně.Pěstování

Konopí je nenáročná bylina na živiny a mírně náročná na vlhkost a vodu. Nejvhodnější předplodiny pro konopí jsou rostliny z čeledi bobovitých, sama je však výbornou předplodinou pro jiné rostliny. Vyžaduje neutrálně až mírně kyselou půdu pro optimální růst. Vhodné přihnojování a zalévání zvláště ve vegetativním období může vyústit pozitivní expanzi rostliny.

Zasévá se nejlépe v půli dubna do půlky května do hluboké a celkem kypré půdy. Semínka by měla být optimálně od sebe rozmístěna o 40 cm, semena přadného konopí jsou od sebe rozmístěna o 10-20 cm. Plevel, utužená půda a nedostatek živin může radikálně zpomalit vegetativní období rostliny a snížit její velikost a kvalitu. Konopí je nenáročná bylina, kterou lze pěstovat díky vhodnému prostředí v České republice.

Copyright © 2008 - 2024 Obchod Salvia Paradise
?>