Dračí krev - užití u zvířat

Dračí krev - užití u zvířat

Bylina: Dračí krev, Sangre de Drago (Croton lechleri)

Veterinární přípravek z byliny Croton lechleri - Salvia Veterinary Sangre de Drago 50 ml

Croton lechleri

Pryskyřice z dračí krve se v lidovém léčitelství používala na zlomeniny, rány, záněty, gastrointestinální poruchy, revmatismus, poruchy krevního oběhu a rakovinu. Stávající in vitroin vivo potvrzují silný potenciál při hojení ran, nicméně i samotné klinické studie rozvádí možné použití v běžné praxi u lidských pacientů. Cílem této rešerše je představit dosavadní přehled literárních zdrojů o preklinickém i klinickém použití Croton lechteri v různých indikacích a výčet publikovaných nežádoucích účinků.

Účinek

Systematický přehled dostupné vědecké literatury ukázalo výsledky in vitro a in vivo studií, které do značné míry podporují využití lidové léčby sangre de drago včetně léčby průjmu, povrchových ran, gastrointestinálních potíží, svědění, bolesti a bodnutí hmyzem. Klinické studie dokonce ukazují efekt při využití obsahových látek Croton lechteri u různých forem průjmových obtíží (1).

Croton lechleri má několik léčivých vlastností jako je hojení ran, hojení jizev, jako imunomodulátor, analgetikum, má antibakteriální, antivirové, antihemoragické, protizánětlivé, antioxidační, a cytotoxické účinky (2). Dračí krev má imunomodulační a antioxidační vlastnosti účinkem na komplementový systém (3). Pozoruhodný protizánětlivý účinek byl popsán u taspinu. Studie ukázaly, že rostlina může podporovat hojení ovlivněním zánětlivého procesu (4).

Péče o rány

Studie potvrzují prospěšnou roli, kterou hraje chemické složení sangre de grado při zkrácení průměrné doby hojení ran. Obsahová pryskyřice byla testována v klinické studii k vyhodnocení účinku dračí krve na hojení ran. Celkem šedesát pacientů ve věku 14–65 let bylo zařazeno do dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, randomizované klinické studie s dračí krví, nebo placebo. Na konci studie (20. den po zahájení terapie) byl mezi oběma skupinami významný rozdíl v průměrné délce hojení ran. Krém z dračí krve prokázal klinickou efektivitu a bezpečnost (5).

Přímá citace (5):

„At the end of trial, there was a significant difference in the mean duration of wound healing between the two groups (p = 0.0001). The phenolic compounds and the alkaloid taspine, which exist in Dragon's-blood resin, are probably the main reasons for the wound healing property of this plant. Being natural accessible, safe, and affordable makes Dragon's blood cream, a good choice for addition to the wound healing armamentarium.“

Polyfenolické sloučeniny vytvářejí na povrchu rány ochrannou vrstvu, která zabraňuje dalšímu vstupu patogenních mikrobů. Tyto látky dokáží kondenzovat a váží se na okolní extracelulární proteiny, ucpávají ránu a způsobují vazokonstrikci v místě poranění, což jsou klíčové mechanismy při hojení ran (6). Dalšími zajímavými látkami jsou obsahový taspin, který na myších modelech byl schopný zvýšit chemotaxi lidských fibroblastových buněk, což představuje nejpravděpodobnější mechanismus, kterým dokáže rostlina urychlit proces hojení ran (7). Další výzkum testoval antioxidační a protizánětlivou aktivitu a prokázat pozitivní vliv na prevenci a léčbu striae distensae. Stav kůže byl hodnocen s pozitivním efektem po 3 a 6 týdnech léčby (8).

Antimikrobiální aktivita

Některé sloučeniny pryskyřice vykázaly antibakteriální vlastnosti (5).

Přímá citace (5):

„Our results are in agreement with two studies which investigated the healing effect of Dragon's blood on rats. One of these studies showed the wound healing effect of the alkaloid taspine in rats. It suggested taspine stimulated chemotaxis of fibroblasts.“

Bylo publikováno, že Sangre de grado z příbuzného druhu vykazuje protiplísňové vlastnosti díky přítomnosti katechinů a epigalokatechinů obsažených v pryskyřici. V jedné in vitro studii prokázala pryskyřice na dávce závislou antifungální aktivitu proti Trichophyton, MicrosporumEpidermophyton, třem nejběžnějších druhů dermatofytů, které způsobují povrchové plísňové infekce lidské kůže (9).

Další studie testovala in vitro antimikrobiální aktivitu proti Aggregatibacter aktinomycetemcomitansPorphyromonas gingivalis. Vodný extrakt prokázal určitý stupeň antimikrobiální aktivity proti oběma mikrobiálním kmenům (14).

Byla prokázána antivirová aktivita proti chřipce, parainfluenze, virům Herpes simplex I a II a hepatitidě A a B pomocí extraktů Croton lechleri (6, 10, 11).

Protiprůjmová aktivita

Crofelemer, purifikovaný proanthokyanidinový oligomer extrahovaný z pryskyřice Croton lechleri, byl zkoumán na potenciální protiprůjmovou aktivitu. Klinické studie potvrdily významné zlepšení u akutních případů průjmu způsobených E. coli a V. cholery po podání crofelemeru. Crofelemer vylučuje méně chloridových iontů, což snižuje vylučování sodných iontů a vody, zlepšuje konzistenci stolice a zabraňuje průjmu (12).

Klinici zdůraznili statisticky významnou účinnost crofelemeru u průjmu souvisejícího s HIV a obnovení pravidelnosti trávení (1).

Přímá citace (1):

„Clinical studies of sangre de drago products have reported positive results in the treatment of traveler's and watery diarrhea and the symptoms of insect bites. Because the sap has shown low toxicity and preparations used in clinical studies were well tolerated, further clinical and pharmacologic studies are anticipated.“

Crofelemer představuje cílený přístup k prevenci chemoterapií způsobeným průjmem u pacientů užívajících léčbu založenou na pertuzumabu. Klinická, randomizovaná, otevřená studie fáze II s dospělými s HER2-pozitivním karcinomem prsu, kteří jsou léčeni trastuzumabem, pertuzumabem, docetaxelem a paklitaxelem nebo karboplatinou dostávali crofelemer nebo byli bez premedikace v profylaxi průjmu. Dosavadní data zatím nejsou publikována a autoři si od výsledků hodně slibují (13).

Toxicita a nežádoucí účinky

Pryskyřice sangre de drago vykazovala nízkou toxicitu a přípravky používané v klinických studiích byly obecně dobře snášeny (1), proto se lze očekávat širší testování v klinických studiích a možno i v praxi. Crofelemer není systémově absorbován, má relativně málo vedlejších účinků, a u různých zvířecích druhů nebyly zaznamenány žádné toxické účinky (11).

Závěrem

Na základě dostupných údajů lze dospět k závěru, že extrakty z Croton lechteri lze použít pro veterinární použití. Dosud je popsána řada studií s použitím různých druhů extraktů rostliny nebo obsahových látek v odlišných indikacích s převážně pozitivními výsledky. Další zajímavým faktem představují publikované klinické studie používající Croton lechteri u nemocných pacientů.

Stávající údaje potvrzují dobrou snášenlivost a bezpečnost rostlinných přípravků z Croton lechteri v různých podmínkách. Výskyt nežádoucích účinků je velice nízký a veškeré reakce jsou mírného charakteru. Přestože nejsou publikována žádná konkrétní data o použití byliny u psů nebo koček, můžeme benefitní a risk profil očekávat srovnatelný s tím pozorovaným u ostatních druhů zvířat a lidí.

Reference:

1) Jones K. Review of Sangre de Drago (Croton lechleri) - A South American Tree Sap in the Treatment of Diarrhea, Inflammation, Insect Bites, Viral Infections, and Wounds: Traditional Uses to Clinical Research. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2003; 9(6): 877-896.

2) Gupta D, Bleakley B, Gupta RK. Dragon's blood: botany, chemistry and therapeutic uses. J Ethnopharmacol. 2008; 115: 361-380.

3) Santos RP, Mendes LS, Silva BM, et al. Phytochemical profiles and inhibitory effect on free radical-induced human erythrocyte damage of Dracaena draco leaf: a potential novel antioxidant agent. Food Chem. 2011; 124: 927-934.

4) Perdue GP, Blomster RN, Blake DA,et al. South American plants II:taspine isolation an anti-inflammatory aktivity. J Pharm Sci. 1979; 68: 124-125.

5) Namjoyan F, Kiashi F, et al. Efficacy of Dragon's blood cream on wound healing: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Journal of Traditional and Complementary Medicine. 2016; 6(1): 37-40.

6) Chen Z-P, Cai Y, Phillipson JD. Studies on the Anti-Tumour, Anti-Bacterial, and Wound-Healing Properties of Dragon's Blood. Planta Med. 1994; 60(6): 541-545.

7) Vaisberg AJ, Milla M, Planas MC. Taspine is the Cicatrizant Principle in Sangre de Grado Extracted from Croton lechleri. Planta Med 1989; 55(2): 140-143.

8) Bogdan C, Iurian S, Tomuta I, et al. Improvement of skin condition in striae distensae: development, characterization and clinical efficacy of a cosmetic product containing Punica granatum seed oil and Croton lechleri resin extract. Drug Des Devel Ther. 2017;11:521-531.

9) Gurgela LA, Sidrim JJC, Martins DT, et al. In vitro antifungal activity of dragon's blood from Croton urucurana against dermatophytes. Journal of Ethnopharmacology. 2005; 97(2): 409-412.

10) Ubillas R, Jolad SD, Bruening RC, et al. SP-303, an antiviral oligomeric proanthocyanidin from the latex of Croton lechleri (Sangre de Drago). Phytomedicine. 1994;1(2): 77–106.

11) Wyde PR, Ambrose MW, Meyerson LR, et al. The antiviral activity of SP-303, a natural polyphenolic polymer, against respiratory syncytial and parainfluenza type 3 viruses in cotton rats. Antiviral Research. 1993; 20(2): 145-154.

12) Tradtrantip L, Namkung W, Verkman AS. Crofelemer, an Antisecretory Antidiarrheal Proanthocyanidin Oligomer Extracted from Croton lechleri, Targets Two Distinct Intestinal Chloride Channels. Molecular Pharmacology. 2010; 77 (1): 69-78.

13) Gao JJ, Tan M, Pohlmann PR, et al. HALT-D: A Phase II Evaluation of Crofelemer for the Prevention and Prophylaxis of Diarrhea in Patients With Breast Cancer on Pertuzumab-Based Regimens. Clin Breast Cancer. 2017;17(1):76-78.

14) García AR, Wong LJG, Verde GR et al. Antimicrobial activity of Thymus vulgaris, Matricaria chamomilla, Croton lechleri, Calendula officinalis L., Julliana adstringens Schl against periodontophatogen microorganisms.V této kategorii není vloženo žádné zboží.

Nové zboží

Estragon list DMT: 30.6.2024
Estragon list DMT: 30.6.2024
5 Kč  4,50Kč
Ušetříte: 10% z ceny
Ubos DMT: 7.6.2024
Ubos DMT: 7.6.2024
3 Kč  2,70Kč
Ušetříte: 10% z ceny

Konopný olej panenský 250ml DMT: 3.9.2024
Konopný olej panenský 250ml DMT: 3.9.2024
249 Kč  224,10Kč
Ušetříte: 10% z ceny
Camu camu kapsle BIO 60 ks DMT: 28.8.2024
Camu camu kapsle BIO 60 ks DMT: 28.8.2024
269 Kč  242,10Kč
Ušetříte: 10% z ceny
Chilli Trinidad Moruga Scorpion DMT: 4.8.2024
Chilli Trinidad Moruga Scorpion DMT: 4.8.2024
30 Kč  27 Kč
Ušetříte: 10% z ceny

Kanadská brusinka sušená mrazem - lyofilizovaná kapsle 120ks
Kanadská brusinka sušená mrazem - lyofilizovaná kapsle 120ks
349 Kč  314,10Kč
Ušetříte: 10% z ceny
Fialová kukuřice - Maiz Morado kapsle 120ks DMT: 22.12.2024
Fialová kukuřice - Maiz Morado kapsle 120ks DMT: 22.12.2024
349 Kč  314,10Kč
Ušetříte: 10% z ceny
Zelená káva - CGA standardizovaný extrakt kapsle 80 ks
Zelená káva - CGA standardizovaný extrakt kapsle 80 ks
499 Kč  449,10Kč
Ušetříte: 10% z ceny

Kustovnice čínská - sušená šťáva 100g DMT: 2.11.2024
Kustovnice čínská - sušená šťáva 100g DMT: 2.11.2024
299 Kč  269,10Kč
Ušetříte: 10% z ceny
Pepř dlouhý celý DMT: 18.11.2024
Pepř dlouhý celý DMT: 18.11.2024
3 Kč  2,70Kč
Ušetříte: 10% z ceny

Slevy

Kanadská brusinka sušená mrazem - lyofilizovaná kapsle 120ks
Kanadská brusinka sušená mrazem - lyofilizovaná kapsle 120ks
349 Kč  314,10Kč
Ušetříte: 10% z ceny
Zelená káva - CGA standardizovaný extrakt kapsle 80 ks
Zelená káva - CGA standardizovaný extrakt kapsle 80 ks
499 Kč  449,10Kč
Ušetříte: 10% z ceny

Estragon list DMT: 30.6.2024
Estragon list DMT: 30.6.2024
5 Kč  4,50Kč
Ušetříte: 10% z ceny
Achiote - Bixa orellana DMT: 16.1.2023
Achiote - Bixa orellana DMT: 16.1.2023
2 Kč  1,46Kč
Ušetříte: 27% z ceny
Bazalka pravá - nať DMT: 22.3.2024
Bazalka pravá - nať DMT: 22.3.2024
2 Kč  1,75Kč
Ušetříte: 12% z ceny

Koriandr list DMT: 31.1.2024
Koriandr list DMT: 31.1.2024
2 Kč  1,75Kč
Ušetříte: 12% z ceny
Saw palmetto standardizovaný extrakt 30ml DMT: 9.2.2024
Saw palmetto standardizovaný extrakt 30ml DMT: 9.2.2024
690 Kč  604,80Kč
Ušetříte: 12% z ceny
Vlašské ořechy DMT: 30.11.2023
Vlašské ořechy DMT: 30.11.2023
1 Kč  0,78Kč
Ušetříte: 22% z ceny

Copyright © 2008 - 2024 Obchod Salvia Paradise
?>