O Lepidium meyenii studie

Zboží již není v nabídce

Lepidium meyenii walp (MACA) - účinná látka byla v kapslích, kde byla Maca ve formě gelu vyrobeného za standardních podmínek a byl podáván dospělým mužům, kteří byli v relativně dobrém zdravotním stavu.

Tato zkouška byla připravena za tím účelem, aby prokázala účinnost Lepidium meyenii (maca) na hormonální systém, sexuální chování a na mužskou erekci; na fyzické zdraví a stresové reakce; na červené krvinky a na výživu potřebnou k dobrému zdraví.

Do zkoušky byli vybráni muži ve věku od 20 do 40 let. Byla provedena náhodná, dvojitě slepá zkouška, kdy jedna skupina dostávala kapsle s Maca a druhá skupina jen placebo.
Zkouška byla prováděna v době od prosince 2000 do května 2001 výzkumníky z Peruvian University Cayetano Heredia a katedrou Sciences and Philosophy and Instituto de Investigaciones de la Altura (Institute of Highlands Researches). Zodpovědným vedoucím zkoušky byl Dr. Gustavo Gonzales spolupracující s výzkumníky Amanda Cordova, Arturo Chung, Arturo Villena, Carmen Gonez, Karla Vega, Julio Rubio, Manuel Gasco, Carla Gonzales, Sharon Castillo and Diana Garayar.

Základní poznatky této zkoušky jsou:

Hemodynamické aspekty:
Fytoterapie gelatinovou Macou působí na snižování diastolického krevního tlaku, neovlivňuje srdeční frekvenci ani arteriální saturaci kyslíkem, nemění se hematokrit ani krevní obraz.

Vyživovací aspekty:
Gelatinová Maca má důležitý vliv na tvorbu energie a tento efekt se dává do souvislosti s působením Macy na hladinu lidského růstového hormonu. Energii zvyšuje tím, že působí na metabolismus tuků a podněcuje jejich spalování. Nezpůsobuje uvolňování jodu do moči. Stav mysli:
Gelatinovaná Maca zlepšuje stav mysli. Zvyšuje se hladina DHEA (matečný hormon).
Úzkost:
Gelatinovaná Maca zlepšuje stavy úzkosti za dva týdny po podávání.
Stres
Snižuje stres, redukuje stupeň apatie mysli a navozuje lepší reakce mysli na stres.
Sexuální a reprodukční funkce
Zlepšuje libido, sexuální touhu průměrně o 180% ve srovnání s placebovou skupinou. Neovlivňuje hladiny hormonů. Dvojnásobně zvyšuje počet spermií a také jejich kvalitu.

Shrnutí:
zlepšuje stav mysli
snižuje úzkost a stres
zdokonaluje reakci na stres
zvyšuje hladinu androgenů
zlepšuje libido a sexuální touhu
zvyšuje počet a zlepšuje aktivitu spermií

Dr. Qun Yi Zheng a jeho kolegové z PureWorld Botanicals v roce 1998 analyzovali Macu a prokázali, že obsahuje 10% bílkovin, 60% carbohydrátů a směs mastných kyselin. Tyto složky jsou běžné a nijak zvláštní, ale tito badatelé navíc objevili dvě nové skupiny sloučenin, macamidy a macaeny a tyto jsou odpovědné za sex zvyšující účinky. Následně pak byl tento objev ověřován v sérii experimentů na zvířatech a výsledky byly publikovány v dubnu 2000 v odborném lékařském časopise Urology. Pokusní hlodavci dostávali purifikovaný extrakt z Macy, který obsahoval koncentrát macamidů a macanaeů a byla zaznamenána zvýšená energie a životní síla, hlodavci se projevovali zvýšenou sexuální aktivitou v porovnání se skupinou hlodavců, kteří nedostávali macamidy a macaeny.

autor: MUDr. Pavel ŠÁCHA


Copyright © 2020 Obchod Salvia Paradise | Spravuje: Ucinnejsiweb 
Parse Time: 0.796 - Number of Queries: 505 - Query Time: 0.10633275895691